Wat is het verschil?

 • Gerwin

  Wie kan me uitleggen wat het specifieke verschil is tussen onderstaande opleidingen:

  ———————————————————————————————————————-

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT-Lyceum)

  Medewerker beheer ICT

  niveau 3 - code 10812

  beroepsbegeleidende leerweg

  Beroepsmogelijkheden:

  Als Medewerker beheer ICT verricht je werkzaamheden op het gebied van geautomatiseerde informatievoorziening. Je voert niet alleen standaardprocedures uit, maar bedenkt ook zelf oplossingen en procedures voor deelgebieden. Een essentieel onderdeel van je taken is het ondersteunen van de gebruikers van het informatiesysteem. Je moet daarom goed kunnen analyseren en communiceren. Je voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van een ICT-beheerder en/of applicatiebeheerder. Je achterhaalt de oorzaak van storingen, verhelpt deze, past hardware aan, onderhoudt het netwerk, enz. Het komt voor dat een Medewerker beheer ICT in kleine organisaties de werkzaamheden uitvoert in combinatie met administratieve taken, zoals op een afdeling verkoop, financiële administratie e.d.

  De belangrijkste taken van de ICT beheerder zijn:

  installeren van hard- en software, updates en uitbreidingen

  aanpassen van hardware aan nieuwe situaties

  beveiligen van het systeem door preventieve maatregelen te treffen

  aanpassen software en zo nodig virussen ongedaan maken

  verhelpen van storingen in hard- en software

  instructie en onderhouden van back-up- en herstelprocedures

  onderhouden en beheren van gegevens en bestanden op lokaal niveau

  Toelatingsvoorwaarden

  diploma mavo, vbo; gewenst relevante vakken op c-niveau

  diploma vmbo techniek, landbouw of economie

  bewijs overgang 3 / 4 havo of vwo

  diploma Servicemedewerker ICT

  Opzet opleiding

  De opleiding tot Medewerker beheer ICT duurt 2 tot 4, afhankelijk van het doorlopen voortraject. De praktijkopleiding ontvang je op je eigen werk. Voor de meest theoretische aspecten ga je wekelijks 2 dagdelen naar het Drenthe College.

  Deelkwalificaties

  bedrijfsoriëntatie

  zakelijke communicatie

  MVT keuzetaal,

  werkveldoriëntatie

  ICT-gebruik

  installatie hardware

  installatie software

  onderhoud en beheer informatiesystemen

  onderhoud en beheer netwerken

  helpdesk

  datacommunicatie

  industriële automatisering

  telebusiness

  oriëntatie op de informatieanalyse

  grafische vorming

  nieuwe media

  internationale beroepenoriëntatie

  Examinering

  Elke deelkwalificatie wordt afgesloten met een certificaat. Alle certificaten tezamen geven recht op het diploma.

  Wettelijk lesgeld / cursusgeld

  Cursusgeld jaarlijks f 918,=.

  Vervolgopleidingen

  Wie in het bezit is van het diploma Medewerker beheer ICT kan doorstromen naar de opleidingen ICT-beheerder, Applicatieontwikkelaar, Applicatiebeheerder en Netwerkbeheerder.

  ———————————————————————————————————————–

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT-Lyceum)

  ICT beheerder

  niveau 4 - code 10811

  beroepsbegeleidende leerweg

  Beroepsmogelijkheden:

  De ICT-beheerder is de spil van de afdeling automatisering en is primair verantwoordelijk voor het informatiesysteem. Je bent aanspreekpunt voor beheer, beveiliging en onderhoud van het geautomatiseerde informatiesysteem van een klein tot middelgroot bedrijf. Je kunt je ook bezighouden met productieprocessen in een bedrijf. Je coördineert en onderhoudt contacten met leveranciers. Je hebt te maken met zowel software als hardware. Het invoeren van nieuwe automatiseringstoepassingen behoort ook tot jouw taken. Als beheerder ondersteun je de overige gebruikers. Je moet goed kunnen organiseren en samenwerken.

  De belangrijkste taken van de ICT beheerder zijn:

  operationeel houden van alle programmatuur, netwerkapparatuur en het geautomatiseerde informatiesysteem

  onderhouden van contacten hard- en software

  participeren in het opzetten van een professionele beheerorganisatie

  toezicht houden op een juiste toepassing van de procedures, signaleren van knelpunten en aandragen van verbeteringen.

  adviseren en informeren van gebruikers over toepassingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe apparatuur en programmatuur en assisteren bij het gebruik daarvan

  organiseren en coördineren van de opleidingen ten behoeve van de gebruikers

  initiëren en/of ondersteunen van acties gericht op verdere kwaliteitsverbetering

  zorgdragen voor de documentatie en registratie van hard- en software

  adviseren over inkoop van nieuwe hard- en software en supplies

  Toelatingsvoorwaarden

  diploma mavo, vbo; gewenst relevante vakken op c-niveau

  diploma vmbo techniek, landbouw of economie

  bewijs overgang 3 / 4 havo of vwo

  diploma servicemedewerker ICT (voor niveau 3)

  Opzet opleiding

  De opleiding tot ICT - beheerder duurt ca. 1 tot 4, afhankelijk van het doorlopen voortraject. De praktijkopleiding ontvang je op je eigen werk. Voor de meest theoretische aspecten ga je wekelijks 2 dagdelen naar het Drenthe College.

  Deelkwalificaties

  bedrijfsoriëntatie

  zakelijke communicatie

  MVT keuzetaal,

  werkveldoriëntatie

  ICT-gebruik

  installatie hardware

  installatie software

  onderhoud en beheer informatiesystemen

  onderhoud en beheer netwerken

  helpdesk

  datacommunicatie

  industriële automatisering

  telebusiness

  oriëntatie op de informatieanalyse

  kantoorautomatisering,

  leidinggeven,

  industriële automatisering,

  datacommunicatie,

  doorstroom hbo ICT,

  internationale beroepenoriëntatie

  Examinering

  Elke deelkwalificatie wordt afgesloten met een certificaat. Alle certificaten tezamen geven recht op het diploma.

  Wettelijk lesgeld / cursusgeld

  Cursusgeld jaarlijks f 918,=.

  Vervolgopleidingen

  Wie in het bezit is van het diploma ICT beheerder kan verder studeren in het hbo.

 • India~

  Jij kan beter typiste worden!

 • Anne

  Niveau 4 is het hoogste niveau binnen het MBO. Je hebt ook nog MBO+,dat is niveau 4 in twee jaar. Het verschil qua inhoud kan ik je helaas niet vertellen, maar als je twijfelt raad ik je aan om niveau 4 te doen. Daar is meer vraag naar.

  Groetjes Anne

 • Gerwin (beroemdheden)

  Bedankt… maar ligt het alleen aan het niveau of zijn er ook nog verschillen in de werkzaamheden? Je hebt ICT-medewerker, ICT beheerder, etc. Maar de werkzaamheden en de niveaus zijn hetzelfde volgens de folders… waarom dan de verschil in benaming?

  Gerwin