Wat is het verschil?

Gerwin
23 Feb, 2001 19:07

Wie kan me uitleggen wat het specifieke verschil is tussen onderstaande opleidingen:

———————————————————————————————————————-

Informatie- en communicatietechnologie (ICT-Lyceum)

Medewerker beheer ICT

niveau 3 - code 10812

beroepsbegeleidende leerweg

Beroepsmogelijkheden:

Als Medewerker beheer ICT verricht je werkzaamheden op het gebied van geautomatiseerde informatievoorziening. Je voert niet alleen standaardprocedures uit, maar bedenkt ook zelf oplossingen en procedures voor deelgebieden. Een essentieel onderdeel van je taken is het ondersteunen van de gebruikers van het informatiesysteem. Je moet daarom goed kunnen analyseren en communiceren. Je voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van een ICT-beheerder en/of applicatiebeheerder. Je achterhaalt de oorzaak van storingen, verhelpt deze, past hardware aan, onderhoudt het netwerk, enz. Het komt voor dat een Medewerker beheer ICT in kleine organisaties de werkzaamheden uitvoert in combinatie met administratieve taken, zoals op een afdeling verkoop, financiële administratie e.d.

De belangrijkste taken van de ICT beheerder zijn:

installeren van hard- en software, updates en uitbreidingen

aanpassen van hardware aan nieuwe situaties

beveiligen van het systeem door preventieve maatregelen te treffen

aanpassen software en zo nodig virussen ongedaan maken

verhelpen van storingen in hard- en software

instructie en onderhouden van back-up- en herstelprocedures

onderhouden en beheren van gegevens en bestanden op lokaal niveau

Toelatingsvoorwaarden

diploma mavo, vbo; gewenst relevante vakken op c-niveau

diploma vmbo techniek, landbouw of economie

bewijs overgang 3 / 4 havo of vwo

diploma Servicemedewerker ICT

Opzet opleiding

De opleiding tot Medewerker beheer ICT duurt 2 tot 4, afhankelijk van het doorlopen voortraject. De praktijkopleiding ontvang je op je eigen werk. Voor de meest theoretische aspecten ga je wekelijks 2 dagdelen naar het Drenthe College.

Deelkwalificaties

bedrijfsoriëntatie

zakelijke communicatie

MVT keuzetaal,

werkveldoriëntatie

ICT-gebruik

installatie hardware

installatie software

onderhoud en beheer informatiesystemen

onderhoud en beheer netwerken

helpdesk

datacommunicatie

industriële automatisering

telebusiness

oriëntatie op de informatieanalyse

grafische vorming

nieuwe media

internationale beroepenoriëntatie

Examinering

Elke deelkwalificatie wordt afgesloten met een certificaat. Alle certificaten tezamen geven recht op het diploma.

Wettelijk lesgeld / cursusgeld

Cursusgeld jaarlijks f 918,=.

Vervolgopleidingen

Wie in het bezit is van het diploma Medewerker beheer ICT kan doorstromen naar de opleidingen ICT-beheerder, Applicatieontwikkelaar, Applicatiebeheerder en Netwerkbeheerder.

———————————————————————————————————————–

Informatie- en communicatietechnologie (ICT-Lyceum)

ICT beheerder

niveau 4 - code 10811

beroepsbegeleidende leerweg

Beroepsmogelijkheden:

De ICT-beheerder is de spil van de afdeling automatisering en is primair verantwoordelijk voor het informatiesysteem. Je bent aanspreekpunt voor beheer, beveiliging en onderhoud van het geautomatiseerde informatiesysteem van een klein tot middelgroot bedrijf. Je kunt je ook bezighouden met productieprocessen in een bedrijf. Je coördineert en onderhoudt contacten met leveranciers. Je hebt te maken met zowel software als hardware. Het invoeren van nieuwe automatiseringstoepassingen behoort ook tot jouw taken. Als beheerder ondersteun je de overige gebruikers. Je moet goed kunnen organiseren en samenwerken.

De belangrijkste taken van de ICT beheerder zijn:

operationeel houden van alle programmatuur, netwerkapparatuur en het geautomatiseerde informatiesysteem

onderhouden van contacten hard- en software

participeren in het opzetten van een professionele beheerorganisatie

toezicht houden op een juiste toepassing van de procedures, signaleren van knelpunten en aandragen van verbeteringen.

adviseren en informeren van gebruikers over toepassingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe apparatuur en programmatuur en assisteren bij het gebruik daarvan

organiseren en coördineren van de opleidingen ten behoeve van de gebruikers

initiëren en/of ondersteunen van acties gericht op verdere kwaliteitsverbetering

zorgdragen voor de documentatie en registratie van hard- en software

adviseren over inkoop van nieuwe hard- en software en supplies

Toelatingsvoorwaarden

diploma mavo, vbo; gewenst relevante vakken op c-niveau

diploma vmbo techniek, landbouw of economie

bewijs overgang 3 / 4 havo of vwo

diploma servicemedewerker ICT (voor niveau 3)

Opzet opleiding

De opleiding tot ICT - beheerder duurt ca. 1 tot 4, afhankelijk van het doorlopen voortraject. De praktijkopleiding ontvang je op je eigen werk. Voor de meest theoretische aspecten ga je wekelijks 2 dagdelen naar het Drenthe College.

Deelkwalificaties

bedrijfsoriëntatie

zakelijke communicatie

MVT keuzetaal,

werkveldoriëntatie

ICT-gebruik

installatie hardware

installatie software

onderhoud en beheer informatiesystemen

onderhoud en beheer netwerken

helpdesk

datacommunicatie

industriële automatisering

telebusiness

oriëntatie op de informatieanalyse

kantoorautomatisering,

leidinggeven,

industriële automatisering,

datacommunicatie,

doorstroom hbo ICT,

internationale beroepenoriëntatie

Examinering

Elke deelkwalificatie wordt afgesloten met een certificaat. Alle certificaten tezamen geven recht op het diploma.

Wettelijk lesgeld / cursusgeld

Cursusgeld jaarlijks f 918,=.

Vervolgopleidingen

Wie in het bezit is van het diploma ICT beheerder kan verder studeren in het hbo.

India~
04 Mrt, 2001 16:53

Jij kan beter typiste worden!

Anne
05 Mrt, 2001 19:11

Niveau 4 is het hoogste niveau binnen het MBO. Je hebt ook nog MBO+,dat is niveau 4 in twee jaar. Het verschil qua inhoud kan ik je helaas niet vertellen, maar als je twijfelt raad ik je aan om niveau 4 te doen. Daar is meer vraag naar.

Groetjes Anne

Gerwin (beroemdheden)
05 Mrt, 2001 19:20

Bedankt… maar ligt het alleen aan het niveau of zijn er ook nog verschillen in de werkzaamheden? Je hebt ICT-medewerker, ICT beheerder, etc. Maar de werkzaamheden en de niveaus zijn hetzelfde volgens de folders… waarom dan de verschil in benaming?

Gerwin